درگاه USSD سویچ اینتک مبتنی بر پروتکل‌های UAP و SMPP بوده که در راستای امکان ابزار پذیرش استفاده می‌گردد. براین اساس سازمان ارائه‌دهنده خدمات قادر خواهد بود تا براساس گردش کار مورد نظر خود به تعریف و ارائه خدمات سازمان بر این بستر بپردازد. معماری ماژول USSD سویچ اینتک بسیار منعطف و مبتنی بر سرویس بوده که امکان توسعه و تعریف سرویس‌های جدید و گسترش خدمات سازمان را بسیار تسهیل می‌کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.