سیستم جامع مدیریت قبوض

سیستم جامع مدیریت قبوض

بانک / شرکت هاي PSP ضمن عقد قرارداد با شرکت هاي خدماتي اقدام به تعريف آنها در اين قسمت از سيستم نموده، حسابهاي مربوطه نيز مشخص مي شوند، تا از طريق ATM / POSبتوان اقدام به پرداخت قبوض با اتکا بر شناسه هاي قبض و پرداخت نمود. اين ماژول امکانات گزارشگيري مختلفي را در اختيار قرار مي دهد. امکان تعريف شناسه قبض و شناسه پرداخت تحت الگوهاي مختلف و الگوريتم هاي مختلف جهت رقم (ارقام) کنترلي آنها ميسر است. در ترکيب امکانات اين بخش از سيستم با امکانات ساير ماژول ها، امکان تعريف الگوهاي کارمزدي مختلف وجود دارد. کارمزد ها مي توانند بصورت دريافت از دارنده کارت و يا دريافت از شرکت خدماتي تعريف شوند. با گزارشات مختلفی که این ماژول فراهم می آورد، امکان محاسبه و تسویه با شرکت های خدماتی فراهم خواهد آمد. دسترسی به گزارشات می تواند برای تمامی شرکت های خدماتی فراهم گردیده که به صورت برخط تراکنش های صورت گرفته بر روی سیستم پرداخت قبوض را مشاهده نمایند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.