سوییچ صادرکنندگی آریانا

سوییچ صادرکنندگی آریانا

سوییچ صادرکنندگی آریانا مطابق آخرین استانداردهای بانک مرکزی در خصوص صدور کارت های نقدی و اعتباری با قابلیت پشتیبانی از تراکنش های شتاب و زیرخط با معماری سرویس گرا طراحی و پیاده سازی گردیده است. این سوییچ مبتنی بر سیستم جامع حسابداری آریانا بوده و قابلیت پشتیبانی از سامانه های حسابداری بانکی را نیز دارا می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.